Jouw lichaam heeft een tekort aan insuline en je glucosewaarden stijgen. Echter is het niet zo dat je lichaam zelf helemaal niets meer van het hormoon aanmaakt. Toch is de hoeveelheid te weinig om goed te functioneren en de glucosespiegels binnen de normale en gezonde waarden te houden. Kortom, je hebt diabetes type 2. Je bent niet de enige. Ruim één miljoen mensen lopen rond met deze chronische aandoening. Veruit de meesten krijgen te maken met diabetes type 2: namelijk negen op de tien mensen met diabetes. Zij zijn zich hier niet altijd van bewust: we hebben het over maar liefst 250.000 mensen die (nog) niet weten dat ze diabetes hebben. Het is belangrijk om de symptomen te leren herkennen, want de gevolgen van diabetes type 2 kunnen ernstig zijn wanneer onbehandeld. Op deze pagina vind je meer informatie over diabetes type 2 gevolgen.

Diabetes type 2: wat is het?

In het geval van diabetes type 2 maakt het lichaam zelf te weinig insuline aan. Het is dus niet zoals bij diabetes type 1 dat het lichaam zelf helemaal niets meer van het hormoon aanmaakt. Diabetes heeft enigszins een erfelijke factor, maar nog veel meer wordt diabetes type 2 in de hand gewerkt door een ongezonde levensstijl. Denk daarbij aan slecht en ongezond eten, roken en te weinig beweging. Het verloop van deze anadoening is een stuk minder heftig en acuut dan bij diabetes type 1. Er is nog steeds insuline aanwezig en de symptomen zijn daardoor wellicht minder duidelijk of heftig. Onbehandelde diabetes type 2 kan echter wel tot ernstige complicaties leiden. Diabetes type 2 kan (nog) niet worden genezen, maar is gelukkig in de meeste gevallen goed behandelbaar. Meer weten over diabetes type 2? Klik dan hier!

Een paar feiten & cijfers

Een aantal belangrijke feiten en cijfers met betrekking tot diabetes type 2:

 • De kans op diabetes type 2 is voor mannen en vrouwen even groot.
 • Van alle kinderen tot en met 20 jaar met diabetes, heeft slechts 2% diabetes type 2.
 • Vroeger werd diabetes type 2 ook wel ‘ouderdomsdiabetes’ genoemd. Natuurlijk is het zo dat hoe ouder men wordt, hoe meer het lichaam slijt. Daar gaat de achteruitgang van belangrijke functies van het lichaam natuurlijk mee gepaard.
 • De term ‘ouderdomsdiabetes’ geeft echter een vertekenend beeld. De sterkste toename van diabetes type 2 is namelijk niet te zien bij ouderen, maar juist bij jongere mensen. Dit is met name te wijden aan de sterk veranderde levensstijl van de afgelopen vijftig jaar: waarmee mensen minder bewegen en slechter eten.
 • Het aantal mensen met diabetes type 2 neemt dan ook jaarlijks toe. Als de huidige tendens zich voortzet zullen in 2013 ruim 1,2 miljoen Nederlands diabetes hebben.
 • Daarnaast lopen nog eens 750.000 Nederlanders een groot risico om diabetes type 2 op te lopen. Deze mensen hebben een verstoorde suikerhuishouding. De verwachting is dat ongeveer een derde van deze mensen binnen zes jaar de diagnose ‘diabetes’ krijgt.

Diabetes type 2 gevolgen

Wat zijn voor die 750.000 Nederlanders met groot risico op diabetes,  de gevolgen wanneer zij daadwerkelijk gediagnosticeerd worden met deze aandoening? En hoe kunnen zij de eerste symptomen duidelijker herkennen? Daar gaan we je meer over vertellen! (Voor meer informatie over de gevolgen van diabetes type 1 klikt u hier!)

De eerste tekenen van diabetes type 2

Diabetes type 2 heeft een aantal gevolgen, die zich allereerst zullen uiten in onderstaande symptomen. Worden deze symptomen niet herkend en/ of verwaarloosd dan kan dit zich in uiten in serieuze complicaties, die ook op deze pagina besproken worden. Veel van de symptomen komen overeen met die van diabetes type 1, met het verschil dat de symptomen bij diabetes type 2 vaak minder acuut een meer sluipend zijn, waardoor de aandoening minder snel als zodanig wordt herkend.

De gevolgen van diabetes type 2 op korte termijn

 • Overmatige urineproductie door lozing van afvalstoffen, met buitengewoon veel dorst en dus een verhoogde vochtinname tot gevolg.
 • Door aantasting van de ooglens kunnen mensen met diabetes last krijgen van rode ogen en wazig of dubbel zien.
 • Chronische vermoeidheid. Het lichaam moet namelijk extra hard werken om de benodigde energie te leveren.
 • Algemene zwakte en geheel gevoel van malaise, vaak gepaard met infecties die vaak terugkomen en wondjes die slecht helen. Deze worden door de overmatige suiker in de hand gewerkt: bacteriën zijn dol op suikers.
 • Ineens en onverklaarbaar gewichtsverlies. Omdat het lichaam geen energie uit suikers kan halen gaat het vetten afbreken.

De belangrijkste complicaties en gevolgen van diabetes type 2

De mogelijke gevolgen van diabetes type 2 op de lange termijn, door langdurige hoge bloedsuikers, zijn als volgt:

 • Orgaanschade: onoplosbare glucose leidt tot schadelijke ‘versuikeringsproducten’. Chemische processen die hierdoor in gang worden gezet veroorzaken schade aan allerlei organen.
 • Vernauwing van grote (slag)aderen: diabetes zorgt ervoor dat vetten makkelijker bleven plakken aan de wanden van uw bloedvaten, waardoor deze vernauwen. Er kan minder bloed en dus ook minder zuurstof naar de organen worden vervoerd. Vaten naar de hartspier worden kleiner, en de kans op een hartinfarct groter. Wanneer de slagaders naar hoof en hersenen kleiner worden kan dit leiden tot beroertes. Vernauwing van aderen in de benen kan leiden tot trombose.
 • Ook kleine bloed- en haarvaatjes vernauwen. Op het netvlies kan dit leiden tot slechtziendheid en in zeer ernstige gevallen zelfs tot blindheid. Ook bij de nieren zorgt het voor serieuze complicaties: in het ergste geval is op termijn dialyse of zelfs transplantatie nodig.
 • Diabetes kan het zenuwstelsel en de zenuwen aantasten (we noemen dit ook wel neuropathie). Neuropathie kan zorgen voor pijn, tintelingen, gevoelloosheid, veel zweten, impotentie, maag- en darmklachten, minder gevoel of spierkracht in de benen en problemen met het evenwichtsorgaan.
 • Verstijving van bindweefsel kan zorgen voor stijve gewrichten. Men heeft vooral veel last van de handen.

Diabetes type 2 gevolgen: te voorkomen?

Om bovenstaande gevolgen van diabetes zo veel mogelijk te voorkomen moet je ervoor te zorgen dat je jouw bloedglucosewaarden goed in de gaten houdt en je medicijnen tijdig inneemt. Tevens dien je jouw levensstijl aan te passen. Meer beweging, gezonder eten en stoppen met roken kunnen  diabetes helaas niet genezen, maar je leven wel een stuk aangenamer maken. Tijdig en consequent ingrijpen is wel een vereiste. Vermoed je dus diabetes te hebben? Wacht niet met een bezoek aan je huisarts. Hij/zij kan uitsluitsel geven door een simpele bloedtest en in het geval van de diagnose diabetes een persoonlijk behandelplan met je opstellen.