Naar school met diabetes

 

Als je kind diabetes heeft, weet je zelf waarschijnlijk alles over bloedglucosecontrole, insulinetoediening, hypo’s en hypers. Maar weet ook de leerkracht, naschoolse opvang of het kinderdagverblijf voldoende om goed te kunnen reageren op onverwachte situaties bij een kind met diabetes? Hoe werk je het beste samen met de school en leerkrachten bij een leven met diabetes?

Om een kind met diabetes de juiste zorg te kunnen bieden, is het belangrijk dat de leerkracht, de naschoolse opvang of het kinderdagverblijf over de nodige informatie beschikken. Leg hen dus uit wat diabetes precies is en wat de behandeling inhoudt. Probeer hierbij wel te vermijden dat je jouw kind in het middelpunt van de belangstelling plaatst. Uiteindelijk is het niet de bedoeling dat jouw kind een bijzondere plaats gaat innemen, maar wel dat het zo normaal mogelijk kan opgroeien. Zorg voor begrip. Maak duidelijk dat mensen met diabetes hetzelfde leven kunnen leiden als andere mensen, mits ze zich houden aan de voorgeschreven therapie.

Goede informatie is belangrijk

Bij kinderen met diabetes is het belangrijk om op de dagelijkse voeding te letten. Zorg ervoor dat de leerkracht weet dat jouw kind de meegebrachte maaltijden op tijd en ook volledig moet opeten. Wijs ze daarbij op de gevolgen als je kind niet alles opeet of opdrinkt. Dit kan namelijk leiden tot een hypo, omdat de hoeveelheid insuline die je kind krijgt is afgestemd op de meegegeven hoeveelheden.

Symptomen van een hypo en hyper moeten bekend zijn voor het geval het kind zelf niet meer kan zeggen dat het zich niet goed voelt. Bij een hypo moet je kind onmiddellijk iets eten, ongeacht of het in de klas zit of aan het sporten is. Ook is het belangrijk dat je kind de mogelijkheid krijgt om, indien nodig, in de klas zijn bloedglucose te meten.

Als het noodzakelijk is om bij de lunch insuline te injecteren, spreek dan met de leerkracht een veilige plek af waar de insuline, de pen en de bloedglucosemeter bewaard kunnen worden. Zorg dat je telefoonnummer bekend is op school zodat ze je altijd kunnen bereiken.

Wat kun je zelf nog doen?
Stel voor de leerkracht een pakket samen met het opschrift “Bij een hypo”, met daarin druivensuiker,  koolhydraatrijke voeding en/of drinken. Zorg er verder voor dat je kind altijd een bloedglucosemeter, prikpen en insulinepen bij zich heeft. Je kunt bij Roche Diabetes Care altijd (gratis) een tweede Accu-Chek® bloedglucosemeter en prikpen aanvragen die je kind op school kan laten liggen.

Als je het moeilijk vindt om zelf de leerkracht te informeren, vraag dan aan de diabetesverpleegkundige of zij bereid is voorlichting rond diabetes te geven in de klas. Wil je nog meer weten kijk dan bij de Diabetes Vereniging Nederland.