print-image

Diabetesverpleegkundige Anneke Verweij van Treant Zorggroep: 
“Als diabetesverpleegkundige ondersteun je mensen met diabetes om zo goed mogelijk om te gaan met hun ziekte”, zegt diabetesverpleegkundige Anneke Verweij. “Dat betekent dat we ze begeleiden met de diabetesregulatie en behandeling en dat we adviseren over medicijnen, hulpmiddelen, leefstijl en zelfmanagement. Het gaat er vooral om dat we hen leren om de regie over hun leven met diabetes te nemen.” Twee maal per jaar geeft Anneke ook een cursus, waar patiënten die behandeld worden met maaltijdinsuline via injectie onder meer leren hoe ze een bloedglucosemeter met boluscalculator kunnen gebruiken.

20122016_QL3A9273_Anneke Verweij_versie voor gebruik

Anneke Verweij werkt sinds 1998 als diabetes- verpleegkundige in het Refaja Ziekenhuis, onderdeel van Treant Zorggroep, in Stadskanaal. Met 2 collega’s en het diabetesteam van het ziekenhuis heeft ze de zorg over ruim 1.100 diabetespatiënten. “Als er geen bijzonderheden zijn, heeft een patiënt gemiddeld twee keer per jaar een afspraak met een diabetesverpleegkundige. Dan bespreken we onder andere de diabetesregulatie en de ontwikkelingen in gezondheid en welzijn en kunnen we zaken bijstellen als dat nodig is. Daarnaast ziet een patiënt meestal ook nog twee keer per jaar de internist.”

Mooie hulpmiddelen
“Bij diabetesbehandeling draait het om zelfmanagement. Mensen met diabetes kunnen steeds meer zelf regelen. En dat moeten ze ook, want zonder zelfmanagement gaat het in veel gevallen niet goed. Er zijn gelukkig steeds meer praktische technologieën. Bloedglucosemeters, boluscalculators: het zijn mooie hulpmiddelen om je behandeling preciezer en persoonlijker in te richten. Dat is pure winst voor iemand met diabetes.”

“Een onderdeel van mijn werk als diabetes- verpleegkundige is dan ook om mensen voor te lichten over hoe ze zelf de regie kunnen nemen en hoe ze daarbij die hulpmiddelen kunnen gebruiken. Twee keer per jaar geven wij in samenwerking met Roche Diabetes Care hierover een cursus.”

‘Je wordt direct beloond’
De cursus bestaat uit twee delen. In het eerste deel krijgen patiënten met name instructie over koolhydraten tellen en de bloedglucosemeter. Vervolgens krijgen ze de bloedglucosemeter mee. Hier gaan ze dan drie weken mee oefenen, koolhydraten tellen en een eetdagboek bijhouden. In het tweede deel van de cursus leren ze hoe je omgaat met ‘bijzondere’ omstandigheden: als je veel sport of een periode juist heel weinig beweegt of wat de invloed van alcohol op de bloedglucosewaarde is.

Anneke: “Deelnemers zijn heel enthousiast over de -gratis- cursus, ook omdat het vrijwel direct resultaat oplevert. Als de bloedglucosemeter goed is ingesteld en je deze consequent gebruikt, word je daarvoor beloond. Je waardes schommelen minder en daardoor voel je je gewoon beter. Er is bewust gekozen voor groepseducatie, dat werkt goed. Zo leren deelnemers namelijk ook van elkaar. Het is prettig om te merken dat je er niet alleen voor staat en dat anderen vergelijkbare ervaringen hebben. Een beetje gedeeld leed, maakt het draaglijker.”

‘Het leven met diabetes gaat erop vooruit’
“Zelf ben ik ook erg blij met de cursus. Het is een duidelijke en praktische cursus en ik word goed ondersteund door Roche Diabetes Care. Voorlichting geven is een van de favoriete onderdelen van mijn werk. Zo ben ik er ook min of meer ingerold als diabetesverpleegkundige: Ik houd ervan om mensen iets te leren. De ‘liefde’ voor diabetes kwam er later bij. Het is vooral fijn om te zien dat de kwaliteit van leven van de patiënten die er enthousiast mee aan de slag gaan, er ook echt op vooruit gaat.”

 

Reageer